کود 10-52-10

این کود حاوی ماکروهایی مثل نیتروژن، پتاسیم و 52% فسفر بوده و دارای انواع میکروالمنتهایی مثل آهن، روی، منیزیم، انواع آمینواسید، بر و مس می باشد که استفاده از آن برای خاک هایی که در آنها فقدان فسفر در نتیجه تجزیه خاک مشهود است بسیار توصیه می گردد و متعاقبا فسفر مورد نیاز جهت ریشه زایی، بالا بردن کیفیت و افزایش محصولات را در اختیار گیاه قرار می دهد. بهترین زمان برای استفاده از این کود همزمان با رشد رویشی جهت توسعه ریشه گیاه و همچنین قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه می باشد. فسفر اصولا برای پایداری و استحکام و نشاء و افزایش طول ریشه آن مورد استفاده قرار می گیرد. وجود مقدار کافی کود فسفری برای تولید دانه در مراحل رشد بیشتر از مراحل بعدی ان موثر است، فسفر در مرحله زایشی به طور فعال از برگ های کهنه به برگ های تازه انتقال می یابد و در گیاه نقش اساسی و مستقیمی در انتقال انرژی ایفا می کند. در تشکیل بذر نقش اساسی داشته و به مقدار زیاد در بذر و میوه یافت می شود. کمبود فسفر اثر مستقیم و منفی در رشد و نمو گیاهان دارد و ریشه زایی را با مشکل روبرو می کند. گیاهانی که در خاک های مرطوب با رطوبت بالا کشت گردیده اند رشد خوبی نداشته و با استفاده از این کود کمبودها جبران خواهد شد. قابل اختلاط با دیگر سموم و کودهای کشاورزی می باشد.

قابلیت‌های NPK 10-52-10

 • با توجه به فرمول خاص خود بهترین زمان استفاده ابتدای فصل و گلدهی می‌باشد.
 • بهترین جواب‌دهی را در ابتدای دوره برای افزایش ریشه‌زائی و تحریک گیاه برای گل‌دهی داراست.
 • کاملا محلول در آب بوده و به راحتی می‌توان در تمامی سیستم‌های آبیاری (تحت فشار یا غرق آبی) استفاده کرد.
 • تمامی احتیاجات کودی (مخصوصاً فسفر) را در زمان استفاده تامین می‌کند.
 • می‌توان بصورت محلول‌پاشی نیز استفاده کرد.
 • قدرت جذب بالائی داشته و به راحتی توسط گیاه جذب و استفاده می‌شود.
 • اختلاط مواد اولیه بکاررفته بصورت کامل بوده و هر ذره خود یک کود کامل می‌باشد.
 • باعث رشد و توسعه‌ی ریشه‌ی گیاه می‌شود.
 • میزان گلدهی را افزایش می‌دهد.
 • با توجه به قدرت انحلال و جذب بالا نیاز آبی را به شکل کاملاً محسوسی کاهش می‌دهد.
 • با توجه به حداقل پسماند باعث شوری خاک نمی‌شود.

مواد تشکیل دهنده

نامدرصد
ازت (N) ۱۰٪
فسفات (P) ۵۲٪
پتاس (K) ۱۰٪

بازدیدکنندگان

1
73
104
18868

درون‌شد