کود 38-11-3

38-11-3 حاوی 3% نیتروژن، 11%فسفر و 38% پتاسیم می باشد که با توجه به بالا بودن نسبت پتاسیم یک فرمول کودی بسیار مناسب برای انواع محصولات زراعی و باغی بوده که می توان در فاز زایشی به منظور بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن و افزایش کیفیت و کمیت محصول استفاده نمود. این فرمول علاوه براین دارای 4% منیزیم می باشد که با تامین نیاز منیزیم گیاه به سرعت رشد و کیفیت محصول کمک نموده و همچنین با دارا بودن 25% گوگرد، علاوه بر رفع نیاز گیاه به این عنصر به عنوان یک عنصر ضروری بطور موثر موجب کاهش pH خاک و افزایش فراهمی سایر عناصر غذایی (منگنز، روی و آهن و ...) برای گیاه خواهد شد که هم قابلیت استفاده بصورت محلولپاشی و هم استفاده در سیستم آبیاری را دارد. به دلیل پایین بودن ازت و بالا بودن پتاسیم مناسب برای کاکتوسها است به ویژه برای جوانه‌های با سن بیشتر از سه ماه استفاده می‌شود، همچنین این کود در گلخانه‌های هیدروپونیک استفاده می‌شود.

فواید مصرف:

1-کاهنده pH خاک و نقش در افزایش فراهمی سایر عناصر غذایی برای گیاه

2- بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن

3- برطرف کننده عناصر ماکرو و میکرو در طول فصل زایشی

4- افزایش کمیت و کیفیت محصول

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: برای هر نوبت کوددهی با دوز 3-2 در هزار بصورت محلولپاشی یا به میزان 15-10 کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: برای هر نوبت کوددهی با دوز 3-2 در هزار روی برگها محلولپاشی یا به میزان300-150 گرم با توجه به سن درخت بصورت چالکود برای هر درخت استفاده گردد.

صیفی جات گلخانه ای و گیاهان زینتی: برای هر نوبت کود دهی با دوز 2-1.5 در هزار روی برگها محلولپاشی یا به میزان 1.5-0.5 کیلوگرم در هر 1000 مترمربع در سیستم آبیاری استفاده نمود.

عناصر تشکیل دهنده:

N%

P2O5%

K2O%

MgO%

SO3%

B(ppm)

Mn(ppm)

(Zn(ppm

Cu(ppm)

Fe(ppm)

3

11

38

4

25

200

300

100

50

700

بازدیدکنندگان

1
37
23
17620

درون‌شد